ÝAŞAÝYŞ JAÝY

Buýrujy:

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi

Senesi:

Maý 2014ý. - Maý 2016ý.

Konsultant:

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi

Taslama:

4 gatly 40 hajalyklyk iki aýratyn ýaşaýyş jaýyň taslamasy, gurluşugy we landşaft dizaýny

Ýerleşýän ýeri:

ş. Aşgabat, Türkmenistan

Esas:

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 20 fewraldaky №348 Rezalýusiýasy

Esas:

TMT 32,632,186.50 / $ 11 449 890,00