«ÇYZGY»Kärhanasy

“ÇYZGY” ynamly gurluşyk kärhanasy bolmak bilen, ol islendik gurluşyk işlerinde öz hyzmatlaryny hödürleýär. Biziň kärhanamyzda baý tejribeli ýokary okuw jaýyny tamamlan gurluşykçylar, arhitektorlar, inžinerlar we prorablar bolup, islendik gurluşyk işlerini aňrybaşy ýerine ýetirýärler. Biziň kärhanamyz kompleksleýin taslamany, gurluşyk we montaž işlerini ýokary derejede amala aşyrýar.


SIZIŇ ISLEGŇIZI AMALA AŞYRMAGYŇ EDIL WAGTY

Biziň tejribeli menedjerlermiz size islendik gurluşyk işinde ýardam bererler we diňe siz üçin gaýtalanmajak teklip hödürlärler.