DASOGUZ KOP UGURLY WELAYAT MERKEZI BAZAR

Buýrujy:

Daşoguz welaýat häkimligi

Senesi:

Dekabr 2012ý. - Oktýabr 2014ý.

Konsultant:

Daşoguz welaýat häkimliginiň gurluşyk bölümi

Taslama:

Döwrebap kop ugurly merkezi bazaryň gurluşygy

Ýerleşýän ýeri:

ş. Daşoguz, Türkmenistan

Esas:

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 22 noýabryndaky 12664 Rezalýusiýasy

Esas:

TMT 114,000,000.00 / $ 40,000,000.00